website not found

05.12.2011 22:23

1uve48|2jak ex.min|3ins 3 u pob jin 

2|4uve nocleh|5uve89|6uve3410|

7asiN|8praP|9mezN|10narN|

11při pře, pre, ochr, homo, vzde, stim|

12pri 700,610,500|13oso 6000,12000,9000,3000|

14oso 8-9,6-7,4-5,3|15zdrD